Zupria

Aplicație web de simulare plan de afaceri

Platforma „Antreprenor 2020” este o aplicație ce permite simularea evoluției unei afaceri pe o perioadă determinată de timp. Această simulare se realizează atât în condiții normale, cât și în scenarii speciale, predefinite.

Utilizatorului îi este permisă crearea unui plan de afaceri (maxim 3), fiecare plan conținând 3 secțiuni.

Provocările apărute

1. Asocierea dintre previziunile inițiale și scenarii.

2. Generarea tabelelor dinamice în cadrul fișierului .pdf descărcabil.

Echipa

Manager Proiect, Grafician, Programator FrontEnd, Programator BackEnd, Arhitect baze de date, Tester Windows

Tehnologii folosite

WordPress, PHP, tfpdf, MySQL, HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery

Durata proiectului a fost de 2 luni.

Certification SR EN ISO/IEC 27001:2018

SR EN ISO/IEC 27001:2018 Certificare în Managementul Securității Informațiilor Certificat