Zupria

Suită de aplicații web, mobile, Windows & Mac pentru management financiar și de achiziții

Aplicația de management al proiectelor cu finanțare nerambursabilă are ca scop simplificarea experienței de scriere și gestionare a unui proiect european. După primul pas, ce presupune completarea de către utilizator a câmpurilor solicitate în modulul Search, aplicația îi va arăta doar proiectele pentru care compania este eligibilă. Astfel, se alocă mai puțin timp căutării programului potrivit nevoilor utilizatorului. Bineînțeles, și restul programelor sunt disponibile și pot fi consultate oricând, dar filtrarea acestora se realizează în câteva secunde.

Complexitatea aplicației constă în posibilitatea ca, în cadrul său, să se poată defini mai multe companii care doresc să aplice la mai multe proiecte simultan, precum și mai mulți parteneri. Odată definiți, ei rămân salvați în sistem și pot fi folosiți ori de câte ori aceștia doresc să aplice pentru un proiect nou.

Aplicația Management-finanțare aduce un mare beneficiu oricărei companii care doreste să depună un proiect: nu pot fi omise documente, nu se pot rata termene, ele fiind predefinite. Aplicația conține template-uri de documente care se completează cu numărare de câmpuri, astfel încât să nu fie trimise documente incomplete, lista completă a documentelor care trebuie încărcate, pot fi definiți colaboratori pentru anumite module și se pot trimite notificări scrise, în sistem cascadă, către toți utilizatorii definiți.

De asemenea, aplicația calculează procentul de finanțare, tva-ul, contribuția proprie pentru fiecare achiziție definită, în funcție de specificul axei de finanțare.

Management-finanțare poate fi utilizată din momentul în care ați luat decizia de a încerca să obtineți fonduri nerambursabile până în momentul în care se depun cererile de rambursare.

Provocările apărute

1. Provocările majore întâmpinate în cadrul proiectului au fost legate de crearea documentelor editabile în aplicație, precum și sistemul de versionare a documentelor, astfel încât să nu fie pierdută nicio informație introdusă în sistem.

2. Calculele matematice care se aplică în mod diferit fiecărei axe în parte, precum și sistemul de calcul al pașilor predefiniți ai unei achiziții, și notificările aferente, au necesitat atenție sporită.

Echipa

Manager Proiect, Coordonator tehnic, Programator BackEnd, Programator FrontEnd, Programator Android, Programator iOS, Redactor manual de utilizare, Grafician desktop, Grafician aplicatii, 2x Tester etape intermediare; Expert User Experience, Programator tester final aplicatie desktop si aplicatie dispozitive mobile Windows, Programator tester final Android si iOS, Programator pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Windows

Tehnologii folosite

Laravel, PHP, MySQL, Vue.js, JavaScript, jQuery, tcpdf, HTML5, CSS3, GIT, Capacitor, Yarn, Quasar

Durata proiectului a fost de 36 luni.

Certification SR EN ISO/IEC 27001:2018

SR EN ISO/IEC 27001:2018 Certificare în Managementul Securității Informațiilor Certificat